Union banka podle soudce změnila spolu s obchodním jménem i své sídlo z Ostravy do Mostu. Návrh na konkurz Union banky, stejně jako návrhy na změnu jejího sídla a společnosti, zadal tým bývalého šéfa UB Romana Mentlíka. Právu to potvrdil Daniel Častvaj, mediální zástupce konkurzního správce Daniela Thonata. "Bývalé představenstvo pod vedením Romana Mentlíka zmocnilo jistého advokáta ke změně sídla, obchodního jména UB na Českou revitalizační a podání návrhu na konkurz. Ústecký soud této žádosti vyhověl a konkurz prohlásil," řekl Častvaj.

Vedení i majitel UB konkurz odmítá

Představenstvo Union banky společně s akcionáři to odmítají a prohlašují, že nečinili žádné kroky ke změně sídla a obchodní firmy Union banka. "Představenstvo Union banky prohlašuje, že nepřipravovalo konání ani nesvolalo mimořádnou valnou hromadu jejíž den konání by předcházel 8. dubnu 2003, na které by bylo rozhodnuto o změně stanov v části týkající se sídla společnosti a nedošlo ke změně obchodní firmy z Union banky, a.s. na Česká revitalizační,a.s.", uvádí se v jeho prohlášení.

Představenstvo rovněž uvedlo, že nepodalo u Krajského soudu v Plzni ani v Ústí nad Labem ani u jiného soudu návrh na prohlášení konkurzu. "Představenstvo Union banky považuje podkladové materiály týkající se konání mimořádných valných hromad za falsifikáty", uvádí ve svém prohlášení, které podepsal nový předseda představenstva Petr Votoupal, místopředseda Štefan Veselovský a člen představenstva Michal Gaube. Ti současně potvrdili, že k jejich odvolání nedošlo.

Se stejným obsahem obdrželo Právo i prohlášení dozorčí rady Union banky a představenstva Union Group. Obě potvrdila, že sídlo firmy je i nadále v Ostravě, a je zapsáno v obchodním rejstříku. Union Group rovněž potvrdila, že je nadále 75 procentním majitelem Union banky.