Ačkoliv je přepravce stále ve ztrátě, není už ve výši mnoha miliard, jako tomu bylo před několika lety. Například v roce 2002 měly ČD ztrátu 5 miliard korun. Stát je pak oddlužil a ČD transformoval na akciovou společnost.

Výnosy ČD loni činily 46,2 miliardy korun a náklady 46,9 miliardy korun. Druhým rokem po sobě mají ČD vyrovnané finanční toky a na konci roku neměly žádné dluhy vůči obchodním partnerům a zaměstnancům. O konečném číslu ztráty ČD rozhodnou kraje, které podniku dluží přes šest miliard korun. ČD už varovaly, že pokud dotace na některé ztrátové spoje nedostanou, zruší je.

Zboží se stěhuje na silnice

S otevřením hranic po vstupu země do EU se množství nákladu, které firmy dříve přepravovaly po železnici, přesunulo na silnice. "Přeprava nákladu klesla o 5,5 procenta na 79,9 miliónu tun," řekl generální ředitel ČD Petr Kousal. Část odlivu připisuje i větší konkurenci železničních dopravců.

Cestujících v osobní dopravě ČD loni přepravily 179 miliónů, letos plánují  nárůst až na 181 miliónů lidí.