"V roce 2001 byla hodinová mzda v Dánsku 39krát vyšší než například v Rumunsku, ale v únoru 2005 se díra zmenšila na 22násobek," uvedla federace ve zprávě, která pracuje jen s indexy, průměrné nominální příjmy neuvádí. Hodnotu 100 má právě plat v Dánsku.

Lidé v ČR tak v průměru berou 13 procent toho, co lidé v Dánsku. Slováci a Poláci 11 procent a obyvatelé Moldávie se musí spokojit s hodinovou mzdou ve výši asi dvou procent té dánské. Průměrná měsíční mzda v ČR je nyní asi 17 800 korun, což je asi 600 eur.

Pořadí zemí podle výše platů obyvatel
země index (100=Dánsko)
1. Dánsko 100
2. Švýcarsko 83
3. Norsko 77
4. Lichtenštejnsko 74
5. Lucembursko 69
6. Německo 67
7. Švédsko 59
8. Nizozemí 58
9. Itálie 56
10. Velká Británie 56
13 Rakousko 53
15. Francie 48
20. Slovinsko 22
24. Maďarsko 13
25. Česká republika 13
26. Polsko 11
28. Slovensko 11
41 Moldávie 2
zdroj: Evropská federace zaměstnavatelů

Federace zaměstnavatelů načrtla i trendy na pracovním trhu v Evropě. Ekonomiky nových členských zemí EU dohánějí ve vyspělosti země původní patnáctky, s čímž souvisí i růst platů. V Evropské unii je také běžné, že lidé žijí v jedné zemi, ale pracují v jiné.

"Západoevropské společnosti se snaží brzdit náklady na práci, protože čelí konkurenci východoevropských zemí, Indie a Blízkého východu, kde jsou náklady na práci nižší," uvádí zpráva. To všechno jsou důvody, proč se mzdy přibližují.

Zpráva vychází z průměrné mzdy v jednotlivých zemích v 31 různých profesích. Počítá s hrubými příjmy, nebere tedy v úvahu daně a jiné odvody státu.