Přiznání typu A

Tiskopis daňového přiznání typu A je zjednodušenou verzí daňového přiznání typu B a mohou ho ke zdanění svých příjmů využít ti, kteří měli v roce 2004 pouze příjmy ze závislé činnosti, tedy zaměstnanci, a práci vykonávali na území České republiky. Tedy ti, kteří v průběhu roku neměli se svým zaměstnavatelem sjednáno pravidelné pracoviště v zahraničí nebo nepobývali na dlouhodobé pracovní cestě v zahraničí po dobu přesahující 183 dnů v kalendářním roce.

To, že v daňovém přiznání přibyl řádek s označením Úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí, v žádném případě neznamená rozšíření využití tiskopisu i na příjmy plynoucí za práci v zahraničí. Uvedený řádek slouží správci daně pouze pro kontrolu správnosti vypočtených záloh na daň pro následující období a jeho vyplnění se týká jen úzkého okruhu osob, které pobíraly ze zahraničí příjmy za práci vykonávanou v České republice, a zaměstnavatel neměl povinnost z těchto příjmů srazit měsíční zálohu na daň. 

Zaměstnanec, který měl v průběhu roku příjmy ze závislé činnosti jen od jednoho zaměstnavatele nebo pobíral příjmy postupně (ne současně) od více zaměstnavatelů a u všech podepsal tzv. Prohlášení k dani, nemusí daňové přiznání podat, pokud nechce uplatnit jako nezdanitelnou částku odpočet úroků z hypotečního úvěru či z úvěru ze stavebního spoření a neměl v loňském roce jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6000 korun.

Přiznání typu B

Ostatním, kteří mají i jiné zdanitelné příjmy, je určen tiskopis daňového přiznání typu B. Jeho součástí mohou být kromě tří již vložených příloh ještě další povinné přílohy uvedené v tiskopise, pokud pro ně má poplatník náplň. Povinnost podat daňové přiznání typu B však nevznikne těm, jejichž loňské roční zdanitelné příjmy nepřesáhly částku 15 000 korun.

Pokud však podnikatel nebo pronajímatel skončili ve ztrátě a chtěli by si daňovou ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku v následujících letech, musí podat daňové přiznání i v případě, že jejich roční příjmy uvedenou částku nepřesáhly. Ročními zdanitelnými příjmy jsou zde myšleny hrubé příjmy před odpočtem výdajů.

Vše o daních čtěte ve speciálu Daňové přiznání