Přehled odpočtů ze základu daně:

38 040 - základní nezdanitelná částka na poplatníka (řádek 40)

25 560 - na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti (řádek 41)

51 120 - na vyživované dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P (řádek 42)

21 720 - na manžela/manželku, která/ý nemá vlastní vyšší příjmy než 38 040 Kč za rom (řádek 42a)

43 440 - na manžela/manželku, který/á je držitelem průkazu ZTP/P (řádek 42b)

7140 - částečně invalidní důchodce (řádek 43)

14 280 - plně invalidní důchodce (řádek 44)

50 040 - držitel průkazu ZTP/P (řádek 45)

11 400 - student (řádek46)

- hodnota daru v případě, že přesáhne 2% ze základu daně nebo je alespoň 1000 korun. Takto lze odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně (řádek 47)

- výše úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (řádek 48)

- část plateb na penzijní připojištění se státním příspěvkem (řádek 49)

- pojistné na soukromé životní pojištění - max. 12 000 korun (řádek 50)

- členské příspěvky odborové organizaci - do 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně ale 3000 Kč (řádek 50a)

Vše o daních čtěte ve speciálu Daňové přiznání