„Značka není vzorem pravidelných chráněných prvků,“ citoval z vyjádření soudu německý server DW. Tři pruhy jsou podle tribunálu příliš obecným symbolem.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) známku zapsal v roce 2014. Firma v přihlášce uvedla, že ochrannou známku tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru.

V roce 2016 však úřad na návrh belgické společnosti Shoe Branding Europe zápis zmíněné ochranné značky s rovnými pruhy zrušil. Firma Adidas podle úřadu neprokázala, že známka získala v celé EU rozlišovací způsobilost užíváním. To zjednodušeně znamená, že si zákazníci tři pruhy dostatečně nespojují právě s touto značkou. O opaku firma dovedla přesvědčit jen v pěti z 28 zemích EU. Proto podle soudu nemůže být značka využívána na celém území EU.

Tribunál, druhý nejvyšší soud Evropské unie, ve středečním rozsudku rozhodnutí úřadu o zrušení zápisu potvrdil a zamítl žalobu, kterou proti rozhodnutí podala firma Adidas. Ta se nyní ještě může odvolat k soudnímu dvoru EU.