Těžba dřeva loni s náskokem překonala předchozí rekordy z let 2017 a 2007, převažující podíl přitom měla nahodilá těžba, kterou si na rozdíl od té dlouhodobě plánované vynucují lesní škody způsobené škůdci či počasím.

„Samotná nahodilá těžba ve výši 23 milionů kubíků dřeva byla v loňském roce vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce. Příčinou je kombinace několika faktorů, mezi nejvýznamnější patří velké sucho a napadení stromů hmyzími škůdci,“ řekl Jiří Hrbek z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Nejvíc se těžil smrk (87,2 procent), dále pak borovice (4,4 procent) a buk (2,5 procenta). Těžba listnatých dřevin zaujímala necelých šest procent z celkového objemu.

Babiš se Schillerovou vyrazili za kůrovcem

Nejvíce postižena kalamitou podle statistiků byla a je Morava, ale situace se výrazně zhoršila i na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Video

Lesy v Moravskoslezském kraji z ptačí perspektivy. Video z roku 2018
Novinky.cz

Umělé zalesňování loni proběhlo na ploše 21,2 tisíce hektarů, oproti minulému roku došlo k navýšení o 6,4 procenta. V reakci na zmíněnou kalamitu se více než dříve zalesňuje listnatými dřevinami.