Společnost AKRO a.s. od roku 1997 zastupuje žalující stranu ve sporu CS fondů. "Za situace, kdy banka disponuje majetkem ve výši cca 1,26 mld. Kč a hrozba náhrady škody společnosti AKRO a.s. dosahuje výše 2,1 ml. Kč, bylo vedení Plzeňské banky a.s. nuceno podat ke Krajskému soudu v Plzni návrh na prohlášení konkurzu na majetek banky," uvádí se v tiskovém prohlášení banky, která před třemi týdny uzavřela svou jedinou pobočku v Plzni. Další informace slibuje banka zveřejnit až na konci týdne.

"Z našeho pohledu se možnosti uzavření vzájemné dohody nevyčerpaly," řekl ředitel Akro investiční společnost Vít Vařeka. Ukončení jednání chápe jako jednostranný krok ze strany banky a dodal, že k dohodě mohlo nakonec dojít. Akro údajně akceptovalo návrh vedení PB, který i po úhradě dlužné sumy umožňoval výplatu klientů banky.

Českou národní banku už o návrhu na konkurz informoval předseda představenstva PB. "Tento krok je plně v kompetenci představenstva banky," řekla mluvčí ČNB Alice Frišaufová.

ČNB nadále s bankou vede správní řízení

Česká národní banka s Plzeňskou bankou ve čtvrtek 20. března zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence. Oficiálním důvodem je porušení povinnosti udržovat trvale platební schopnost. "Uzavření bankovního provozu dne 11. března 2003, zastavení plateb a v důsledku toho znemožnění klientům banky nakládat se svými vklady je závažným nedostatkem v činnosti banky," uvedla tehdy ČNB.

Pobočku uzavřel prohraný soudní spor

Plzeňská banka uzavřela svou pobočku poté, co jí soud nařídil uhradit zhruba 1,1 miliardy korun vytunelovaným C. S. Fondům, spravovaným investiční společností AKRO a.s., za to, že porušila své povinnosti depozitáře fondů. [celá zpráva]

Náhrada za vklady uložené v bance je poskytována do výše 90 procent vkladu, maximálně do výše odpovídající 25 000 euro, tedy asi 790 tisíc korun. Banka má podle ČTK 1900 klientů, kteří u ní uložili asi 170 miliónů korun. Plzeňská banka může své připomínky ke správnímu řízení předložit do konce března 2003.