Systém zálohování navržený v lednu skupinou Zálohujme, složenou ze zástupců Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), Karlovarských minerálních vod a Vysoké školy chemicko-technologické, je podle oponentní práce, kterou si ministerstvo nechalo vypracovat u Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), nevhodný.

„Jsou v něm závažná pochybení, nedostatky ve stanovování předpokladů i kvantifikaci reálných dopadů, ignorování možných negativních dopadů na dotčené subjekty atd.,“ prohlásil ředitel CETA Aleš Rod.

Plastová brčka i tyčinky do uší skončí, potvrdily členské státy EU

Navržený systém podle něj například automaticky uvádí splnění cíle sběru PET lahví ve výši 90 procent. „Ze 33 zemí světa se takové míry sběru dosahuje jen v šesti,“ poukázal Rod. Podle něho v Německu po zavedení zálohování PET lahví došlo k poklesu třídění plastů o 11 procent. Návrh navíc podle CETA systém třídění odpadů komplikuje, a to by vedlo ke snížení ochoty lidí třídit.

„Když mám teď doma čtyři koše na tříděný odpad, a ještě bych musel přidat přepravku na nedeformované PET lahve a další na plechovky, tak to část lidí může podle mého názoru od třídění odradit,“ přidal se Smrž.

„V ČR ročně vznikne 1,2 milionu tun obalových odpadů. 250 tisíc tun jsou plastové obalové odpady a z toho ,jen‘ asi 51 tisíc tun PET obalů. Zálohování pouze na PET obaly by bylo zaměření se na malé množství odpadů,“ řekl ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Ponorka se potopila na dno Mariánského příkopu - i tam našla igelitové sáčky

Smrž dodal, že Česko v tuto chvíli plní cíle EU pro rok 2025. „ČR má jeden z nejlépe fungujících systémů na třídění obalů a nejlépe fungující systém na třídění plastů v EU. V roce 2018 bylo zpětně odebráno 78 až 81 procent PET lahví,“ vysvětlil.

Zvýšení podílu třídění u všech komodit včetně PET lah­ví a plechovek si slibuje od nově vznikající legislativy, která podle mluvčí MŽP Dominiky Pospíšilové prošla připomínkovým řízením připomínky, kterých byly tisíce, resort vypořádává. K doplnění chystané legislativy o zálohování PET lahví vyzval na počátku týdne INCIEN vládu i obě parlamentní komory.