Pro zákon hlasovalo 113 poslanců, aby zákon prošel potřeboval nadpoloviční většinu hlasů, tedy 101. Senát tvrdil, že zákon znevýhodňuje soukromé televize a rozhlasové stanice.

V ČR jsou k dispozici tři digitální sítě, pokud zákon začne platit, jedna z nich automaticky připadne dvěma veřejnoprávním médiím a ostatní se budou muset podělit o zbývající dva multiplexy.

Kromě toho zákon obsahuje i část, které ukládá mobilním operátorům povinnost zavést v průběhu roku přenositelnost čísel. Lidé by tak mohli přecházet od jednoho operátora k druhému, aniž by se změnilo číslo jejich telefonu.