Finanční úřady se rozhodly čelit pondělnímu náporu lidí prodloužením pracovní doby o hodinu, což například v Praze znamená do 18. hodin. Podle Lubomíra Janouška z pražského finančního ředitelství dostávají finanční úřady zhruba 40 procent přiznání poštou. Zbylých 60 procent dokumentů lidé donesou osobně. "Někteří lidé to nechávají na poslední chvíli a tak bohužel i letos očekáváme fronty," uvedl.

Od příštího roku by již mělo být možné přiznat se k dani z příjmu elektronicky. Podle Janouška se dá do budoucna očekávat, že až třetina všech přiznání bude podávána on-line.

Další vlna v červnu

Poplatníkům, jejichž přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, se lhůta pro podání prodlužuje do konce června s podmínkou, že plná moc k zastupování je doručena správci daně nejpozději do 31. března.

Právnické osoby, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávají přiznání automaticky až koncem června. Podle informací z ministerstva financí ročně podá přiznání k dani z příjmu zhruba 1,5 milionu fyzických a právnických osob.

Při nezaplacení daně v uvedeném termínu narůstá dlužná částka poplatníka každý den o 0,1 procenta. Pokud poplatník neodevzdá přiznání vůbec, může být navíc sankcionován pokutou do deseti procent dlužné částky. Pokud finanční úřad doměří poplatníkovi daň, kterou přiznal v nesprávné výši, činí denní penále 0,2 procenta z dlužné částky.