Vyplývá to z lednového průzkumu CVVM mezi tisícovkou českých občanů starších 15 let. Řešit korupci považuje 67 % respondentů za velmi naléhavý úkol, dalších 26 % lidí to cítí jako docela naléhavé.

Hodnocení naléhavosti řešení problémů (v %)
  Velmi naléhavé Docela naléhavé   Není naléhavé neví
Nezaměstnanost 70 26 4 0
Korupce 67 26 4 3
Organizovaný zločin, působení mafií 66 27 4 3
Zdravotnictví 63 30 5 2
Bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita 57 37 4 2
Sociální jistoty 50 39 8 3
Vytváření fungujícího právního systému 49 37 7 7
Reforma důchodového systému 48 33 9 10
Životní úroveň 45 44 9 2
Ekonomická reforma 45 44 4 7
Problematika bytů a nájemného 41 41 11 7
Zemědělství 37 39 11 13
Školství 36 40 16 8
Životní prostředí 25 53 19 3
Soudržnost společnosti 19 41 25 15
Problémy spojené s uprchlíky 42 28 13
Rasismus 31 42 11
Volební systém 25 49 13
Postavení a pravomoci prezidenta 17 66 11

O zlepšení politiky zaměstnanosti během roku 2004 jsou přesvědčena čtyři procenta lidí, podle 44 procent dotázaných se nezměnila. K jejímu vývoji jsou lidé nejvíce kritičtí.

Naopak nejpříznivěji Češi hodnotí péči o životní prostředí. Sedmatřicet procent respondentů si myslí, že se loni zlepšila, osm procent míní, že se zhoršila. Devětačtyřicet procent Čechů je přesvědčeno o tom, že zůstala stejná.

Ve srovnání s podobným průzkumem z března 2004 jsou však lidé méně kritičtí. Tehdy například vývoj politiky v uplynulém roce kritizovalo 78 procent respondentů, tedy o 21 procent více než nyní. Méně kritiků má dnes také hospodářská, sociální, přistěhovalecká a zahraniční politika.