Inspektoři, kterým lidé hlásili mimořádné obtěžování zápachem, na místě zjistili, že na pozemku po zbouraném kravínu jsou v otevřeném ohništi páleny různé odpady po demolici.

„V ohništi zrovna hořely trámy s lepenkou. Řada odpadů už byla spálena. Našli jsme například ohořelé kovové konstrukce, zbytky azbestových a eternitových střešních krytin, stavební suť, beton, zbytky plastové folie,“ uvedl Jan Panský ředitel inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Ze stromů zbyla jen torza, za devastační prořez aleje dostala Ostrava pokutu

Tímto nakládáním s odpady byl porušen jak zákon na ochranu ovzduší, tak zákon o odpadech.

„V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. A s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. Není možné je tepelně zpracovávat na otevřeném ohništi,” dodal Panský.

Upozornil také na to, že původce odpadů je povinen je třídit podle jednotlivých druhů. „To se také nestalo, protože vedle ohniště jsme našli další až čtyři metry vysoké hromady plné všelijakých odpadů po demolici – od cihel, přes beton znečištěný ropnými látkami, kanystry, sololitové lepenky až po matraci,“ uzavřel.

Firma na Chomutovsku použila na opravu silnice odpad, dostala pokutu

Za porušení zákona na ochranu ovzduší inspektoři podnikateli uložili pokutu 100 tisíc korun a stejnou výši pokuty dostal i za porušení zákona o odpadech. Proti oběma rozhodnutím se odvolal, ale ministerstvo životního prostředí obě odvolání zamítlo a sankce potvrdilo. Pokuty jsou pravomocné.