"Telemarketing je příjemnou formou nakupování nebo vhodným způsobem vyplnění televizního vysílání pro 22 procent občanů. Nepatrně častěji do této skupiny patří ženy a mladí lidé," uvedla Martina Rubášová z agentury Factum Invenio.

Podle ní nebyl v dotazníku pojmem telemarketing myšlen prodej zboží po telefonu, jak je obvyklý význam tohoto slova, ale ptal se dotazovaných, co si pod tímto pojmem představí. Někteří lidé proto zaměnili telemarketing s teleshopingem a v tomto smyslu také na dotazy odpovídali.

Největší část Čechů, 45 procent, patří podle průzkumu do skupiny "odpůrců".  Programy, které vyplňují televizní vysílání, případně zboží nabízené po telefonu, považují za nepříjemné obtěžování, mnozí si myslí, že výrobky v něm propagované jsou podvod a nikdy nefungují tak, jak je avizováno, případně jsou předražené. Do této skupiny patří podle Factum Invenio především muži a starší lidé.

Co si lidé představí pod pojmem telemarketing (v%)
forma reklamy 64
podvod, zboží je předražené nebo nekvalitní 38
upoutávka na zboží, které jinak nelze sehnat 28
nepříjemné obtěžování 28
vhodný způsob vyplnění přestávek v TV vysílání 18 
příjemné nakupování 11
neví 1
pozn: lidé mohli zvolit více možností

Více než čtvrtina občanů, 28 procent, telemarketing vnímá v neutrální poloze. Podle agentury jen nepatrná část lidí neví, co si pod pojmem telemarketing představit, případně se nedokáží rozhodnout, jaký mají postoj k podobnému typu programu.

Agentura prováděla průzkum začátkem prosince mezi 1023 lidmi starších 15 let.