Eurotel se proti pokutě odvolal a Vrchní soud v Olomouci souhlasil, aby splatnost byla odložena do doby, kdy soudy rozhodnou o její oprávněnosti. Nejvyšší správní soud zamítl žalobu proti pokutě v prosinci 2004.

"Eurotel spolu s Radiomobilem v letech 2000 a 2001 účtoval zákazníkům za minutu volání do sítě třetího operátora na trhu Českého Mobilu více než za volání mezi sebou navzájem. Tímto jednáním byl porušen zákon o ochraně hospodářské soutěže, k újmě Českého Mobilu a spotřebitelů," řekl předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Obě společnosti dostaly společnou pokutu 63 miliónů, 15 miliónů připadlo na T-Mobile. Ten se o pokutu stále soudí u správního soudu.