Stavět se začne nejprve úsek mezi obcemi Časy a Ostrov. Bude dlouhý necelých 15 kilometrů, navzdory rovinatému terénu na něm bude 155 stavebních objektů, a i proto bude stát přes 3,2 miliardy korun. Úsek staví konsorcium tří stavebních firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky.

„Výstavba tohoto úseku umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem, která už v současné době kapacitně nestačí. Nový úsek, který by měl být zprovozněn v roce 2022, zároveň přispěje k větší bezpečnosti dopravy a uleví místním obyvatelům i životnímu prostředí,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zahájený úsek D35

Zahájený úsek D35

FOTO: Mapy.cz

Logicky by se dalo očekávat, že stavba bude zahájena o deset kilometrů západněji, tedy v úseku Opatovice nad Labem – Časy, kde by dálnice navázala na třípatrovou kruhovou křižovatku, jež přivádí dálniční provoz z D11 směrem na Olomouc. Stavba měla být zahájena už letos na podzim, ale antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení na zhotovitele a stále ještě doznívají spory o některé pozemky na trase. Podle současných plánů se má uvedený úsek začít stavět příští rok v březnu, dokončeny a zprovozněny by mohly být oba úseky společně.

„Začínáme nejsložitějšími technologickými celky,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Unikátem bude otočný most přes železniční koridor dlouhý 80 metrů.
Tento úsek získal stavební povolení dříve, proto se  Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo nečekat a po půldruhém roce archeologických prací dalo pokyn k zahájení stavby.

Po úplném dokončení by měla mít dálnice přibližně 260 kilometrů. Nejdelší zprovozněný úsek D35 zatím slouží motoristům na Moravě, až na malou část u západního okraje Olomouce dálnice již dnes spojuje Mohelnici s Lipníkem nad Bečvou, kde na ni navazuje úsek D1 k Ostravě. Celkem tato část dálnice měří zhruba 60 kilometrů. Úsek na západ od Olomouce je zároveň nejstarším na D35, jednotlivé části dokončili stavbaři už více než před 30 lety.