Informaci Novinkám potvrdil Luboš Šikula z Úřadu vlády s tím, že konkrétní znění zákonů kabinet dál přijme. Normy pak musí projít schvalovacím procesem v parlamentu.

Současné životní minimum tvoří součet částek na osobní potřebu a vedení domácnosti. Nově by to měla být jen první částka. Člověk by tak dostával 2870 korun. Každá další dospělá osoba v domácnosti by obdržela 2580 korun a dítě, odstupňováno podle věku, 1870 až 2630 korun.

Příspěvek na bydlení by byl, na rozdíl od stávající situace, odstupňován podle skutečných nákladů. Nyní dostávají stejnou sumu rodiny v Praze a například v Mostě. Ceny bydlení se v těchto městech ale zásadně liší.

Zákon může výrazně postihnout hlavně dlouhodobě nezaměstnané. Pokud odmítnou nabízenou práci, životní minimum by se ještě více snížilo až na 2100 korun. Každý další dospělý v domácnosti by ale dostal už jen 1800 korun měsíčně.

Navrhované hodnoty životního minima
. první osoba v domácnosti druhá osoba v domácnosti třetí a další osoby (děti)v domácnosti
dospělý 2870 2580 2580
dítě do 6 let - 1870 1310
dítě 6-15 let - 2300 1610
dítě(student) 15-26 let - 2630 1850
zdroj: MPSV

Druhý pokus

Škromach předkládal návrh na snížení minima už loni na podzim. Zákon ale nestačila Sněmovna projednat, vláda pak v prosinci musela paradoxně přijmout zákon, kterým životní minimum zvýšila z 4100 na 4300. To jí ukládalo dřívější nařízení.

Nyní Škromach připravil novou normu, která jde opět do Sněmovny. Pokud legislativním procesem projde, měl by zákon platit od ledna 2006.

Příklady nového životního minima vybraných typů rodin (v Kč)
typ rodiny životní minimum nyní navrhované životní minimum*
2 dospělí + dítě do 6 let 9 210 6 760
1 dospělí + dítě (12 let) 6 870 5 170
2 dospělí + 2 děti (10 a 12 let) 11 640 8 670
2 dospělí + 4 děti (4, 6, 12 a 16 let) 15 930 13 140
* pozn: K navrhovanému životnímu minimu je nutné připočítat příspěvek na bydlení, jehož výše bude individuální, podle místa bydliště
Zdroj: vlastní výpočet