Příspěvek budou muset poskytovat firmy, které mají 50 a víc zaměstnanců. Firma má hradit ročně 55 procent oprávněných nákladů na rekreaci, maximální výše příspěvku je ale omezená na 275 eur (7100 korun).

Zmíněná částka nebude podléhat dani z příjmu ani povinným odvodům.
Pro ostatní firmy bude poskytování rekreačních poukazů dobrovolné. Nárok na příspěvek bude mít pouze zaměstnanec, který pracuje ve firmě minimálně 24 měsíců.

„Poukaz bude možné uplatnit pouze na území Slovenské republiky,“ zdůraznil předseda SNS Andrej Danko.

Pro návrh hlasovalo 82 poslanců, 30 bylo proti a 34 zákonodárců se zdrželo.