Prezident George Bush zavedl loni na jaře na tříleté období cla na dovoz řady produktů z oceli až do 30 procent, aby zmírnil krizi amerického ocelářství, potýkajícího se s rozsáhlými dovozy. Umožnil tak odvětví získat prostor k ozdravení a restrukturalizaci, avšak za cenu tvrdé kritiky z Evropské unie, Japonska a dalších vývozců. Žádné podrobnosti nálezu panelu WTO zatím nejsou známy.

Diplomaté sdělili, že konečná verze verdiktu bude vydána příští měsíc a její obsah se od předběžné verze, předložené nyní k vyjádření zúčastněným stranám, nijak významně nezmění. Úřad obchodního zmocněnce USA vyhlásil, že Washington se proti negativnímu rozhodnutí WTO odvolá. Rozhořčení nad rozhodnutím ženevské organizace již vyjádřily americké hutnické odbory a ocelářské společnosti.

Rozhodnutí WTO by podle diplomatů mohlo vyvolat hněv amerického Kongresu. V něm se již delší dobu ozývají stížnosti na prohry v jiných obchodních kauzách a objevují se návrhy na vystoupení z organizace. Proti nálezu panelu je možné podat odvolání k odvolacímu orgánu WTO a celý proces tak může trvat do konce tohoto roku. Pravděpodobně až v té době bude moci WTO oficiálně požádat Spojené státy, aby napadené opatření zrušily.

Bush se při zavádění dočasných cel opíral o takzvané ochranné klauzule WTO, umožňující členským zemím zavést mimořádná opatření na ochranu konkrétního odvětví před záplavou dovozu. Přitom se však musí postupovat podle přesné procedury a právě nedodržení takového postupu se chytila EU a ostatní kritici.