Agentura dala lidem vždy dva typy výroků na téma role státu v ekonomické a sociální oblasti, přičemž 47 procent souhlasilo s tvrzením: "Vláda by měla vynakládat více na školství, zdravotnictví a důchody, přestože by to pro lidi, jako jsem já, znamenalo platit vyšší daně."

Naopak na názoru, že by vláda měla snížit daně, přestože by to znamenalo pokles výdajů ve zmíněných oblastech, se shodlo 36 procent dotázaných. Většina lidí (57 procent) míní, že výše příjmu by se měla odvíjet od výkonu jednotlivce, značná část respondentů (41 procent) však odpověděla, že rozdíly mezi příjmy by se měly zmenšovat.

Většina (69 procent) si také myslí, že by každý měl být odpovědný za sebe a za svůj život, zatímco 28 procent odpovědělo, že stát by měl odpovídat za materiální zabezpečení každého z nás.

Na dva stejné tábory je veřejnost rozdělena, pokud jde o zaměstnání. S větou, že dobré zaměstnání je to, které přináší dobrý výdělek, i když není příliš jisté, souhlasilo 47 procent. Podle 46 procent je dobré zaměstnání takové, které je jisté, i když není moc dobře placené.