Na moravské části dálnice D1 mezi Vyškovem a Lipníkem nad Bečvou vyroste z prostředků EU a SFDI v úseku mezi východním a západním odbočením na Kroměříž tři kilometry dlouhá čtyřproudá komunikace, která umožní převést provoz z centra Kroměříže a okolních obcí. Na úseku bude sedm mostů a přeložky stávajících silnic. Podél komunikace vyrostou protihlukové zdi.

"Trasa dálnice je vedena po pozemcích zemědělsky obhospodařovaných a nezasahuje do lesních pozemků. Při křížení se stávajícími silnicemi, polními cestami a vodotečemi dojde v minimální nutné míře ke kácení doprovodné zeleně," tvrdí Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice by se měla začít stavět v tomto roce a v provozu by měla být do konce roku 2008.

Kromě této stavby se z fondu financuje také úsek Lahovice-Slivenec na pražském okruhu. Na něj EU postupně uvolní přes tři miliardy korun. ČR chce, aby kohezní fond financoval také další dva navazující úseky na D1. Na pražském okruhu by peníze unie mohly směřovat také na úsek Vestec - D1 a D1 - Běchovice.