Direct maily, tedy reklamu, kdy firmy oslovují s nabídkou konkrétní klienty prostřednictvím poštovních schránek je trvale jedna z nejméně oblíbených forem reklamy. Dlouhodobě vadí lidem i reklama v televizi. Ostatní druhy médií jsou na tom trochu lépe.

"Intenzita reklamy v tisku a v rozhlase je vnímána jako přiměřená," uvedla agentura Factum Invenio, která průzkum provedla. Vůbec nejméně vadí lidem reklama v kině a na místě, kde se konkrétní výrobek prodává. Tady dokonce 15 procent lidí uvedlo, že by jim nevadilo, kdyby bylo reklamy více. Devět procent lidí by přivítalo více reklamy v dopravních prostředcích.

Důležitá je pravdivost

Za nejdůležitější vlastnost, kterou reklama má mít, považuje nejvíce lidí pravdivost sdělení. Dalším důležitým kritériem je důvěryhodnost a 34 procent lidí považuje za důležitou vtipnost. "Přes některé výkyvy a přesuny důležitosti, kterou lidé jednotlivým kritériím přikládají, lze říci, že stále nejčastěji očekávají od reklamy pravdivé a důvěryhodné informace, podané srozumitelnou a vtipnou formou." sdělila Martina Rubášová z agentury Factum Invenio.

Jak lidem vadí reklama v jednotlivých médiích (v%)
médium je jí mnoho přiměřeně mohlo by jí být i víc neví
televize 76 21 2 2
letáky do schránek 73 21 3 2
teleshopping 69 24 3 5
plakáty/billboardy 43 44 6 7
časopisy 39 52 5 5
rozhlas 33 54 4 10
denní tisk 31 59 4 10
internet 23 27 3 47
dopravní prostředky 22 55 9 15
spamm 21 20 2 57
místo prodeje 19 59 15 7
kino 12 33 7 49
zdroj: Factum Invenio

Vadí reklama na cigarety

Téměř většina lidí uvedla, že reklama lidmi manipuluje, ale to, že manipuluje jimi samými, přiznalo jen 30 procent respondentů.

Nejvíce lidem vadí reklama na cigarety, léky a alkohol. Propagování tabákových výrobků by zakázalo 46 procent lidí, alkoholu 39 procent lidí. Vadí jim spíš propagování destilátů než inzerce na pivo. Jedenáct procent občanů ČR by raději nevidělo žádné reklamy na léky.