Celková suma 129 miliónů eur, tedy 4,087 miliardy korun, bude rozdělena následovně: 1,095 miliardy korun dostanou obce a kraje na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce po povodních. Další 2,286 miliardy půjde na obnovu území postižených krajů, přičemž každému kraji bude přiděleno 3,28 procenta z celkových škod, které během srpnových povodní utrpěl. Dalších 286 miliónů korun půjde na odstraňování škod na majetku státu; peníze mají čerpat například státní podniky Povodí Vltavy, Labe, Ohře a Lesy ČR.

O zbylých rezervních 420 miliónech by měla dále rozhodnout vláda. Ministerstvo financí dostalo peníze z EU na účet 15. ledna. Prostředky musí vyčerpat do jednoho roku, tedy do 14. ledna 2004, jinak bude muset neutracené peníze vrátit Evropské komisi. Obce a kraje by proto měly poslední žádosti o peníze posílat do konce listopadu 2003.

Peníze jen za faktury

MF upozorňuje, že dotace budou poskytovány pouze na proplacení faktur, které byly či budou vystaveny na základě smluv či objednávek uzavřených mezi 6. srpnem a 18. prosincem 2002. Česká republika není jediným příjemcem pomoci z fondu solidarity EU.

Peníze na povodně z něj dostane i Německo, Rakousko a Francie. Evropská komise tak letos rozdělila celkem 728 miliónů eur. Škody po loňských srpnových záplavách v ČR dosáhly zhruba 70 miliard korun. Státní rozpočet a mimorozpočtové fondy letos věnují na povodně 17 miliard korun, z toho státní rozpočet včetně úvěru od Evropské investiční banky 11 miliard.