Česká republika má zaplatit CME 10,4 miliardy korun, a to na základě rozhodnutí arbitrážního soudu, podle něhož stát neochránil investici CME do Novy. V současné době probíhá soudní řízení, ve kterém ČR toto rozhodnutí napadla.

"V souvislosti s rozhodnutím takzvané Stockholmské arbitráže předseda vlády opakovaně zveřejnil svou úvahu o možnosti přenést část odpovědnosti arbitrážemi a dalšími právními úkony na TV Nova. Finanční skupina PPF, jako podílník TV Nova, tyto spekulace předsedy vlády a některých dalších ústavních činitelů zásadně odmítá. PPF nebyla přímo ani nepřímo účastníkem tohoto sporu, neměla žádnou možnost tento spor ovlivnit, objasnit či obhájit v něm své počínání, které také v žádném ohledu nebylo v tomto sporu napadeno," uvedl mluvčí PPF Ivan Lackovič.

Jak mluvčí zdůraznil, ve sporu bylo napadeno počínání státních orgánů a stát jako účastník sporu měl také v jeho průběhu příslušná práva se hájit. "Státní orgány k tomu mohly využít i pomoci a podpory , kterou PPF nabídla. Tato nabídka byla odmítnuta," uvedl Lackovič.

PPF se také nelíbí spekulace o možných legislativních změnách a zpochybňování platnosti vysílací licence TV Nova, neboť ve svém důsledku poškozují investici této společnosti do Novy. "Zhoršují i postavení České republiky v dalších arbitrážích o ochraně zahraničních investic, které v současné době proti České republice probíhají. Proti poškozování své investice je skupina PPF připravena postupovat stejnou standardní cestou jako ostatní investoři v České republice," dodal Lackovič.