Evropská směrnice zakazuje, aby se míra liberalizace, která na trhu je, po čase opět zpřísnila. Pokud by senátní verze zákona neprošla, pošta by měla monopol na doručování i těžších zásilek, než je tomu dosud a její monopol by se tím zvětšil.

Ministr informatiky před hlasováním poslance upozornil, že pokud budou hlasovat proti zákonu, sám zajistí, aby pošta pak o výhody, které by jí z tohoto zákona plynuly, přišla.

Mlynář přitom dříve se zákonem souhlasil, to, že jeho část odporuje evropské legislativě, si prý uvědomil až později.