Proti zákonu protestuje Ochranný svaz autorský a také skupiny umělců, kteří tvrdí, že promítání na hotelových pokojích je veřejným šířením programu, a je proto nutné autorské poplatky platit.

Zákonodárci se ale přiklonili k názoru hoteliérů, že jde o soukromé vysílání, i když pokaždé pro někoho jiného. Umělci dokonce posílali do Sněmovny petice, v nichž poslance vyzývali, aby zvedli ruku proti zákonu. Tvrdili, že novela je v rozporu s právem EU.

Ve Sněmovně zvedlo pro zákon ruku 174 ze 189 přítomných poslanců. Například podle ODS se poplatky ve většině zemí EU nevybírají a země za to nejsou nijak sankcionovány.

Nižší pokuty pro kolektivní správce

Novela také mimo jiné předpokládá, že provozovatelé uměleckých představení by již neměli autorským svazům platit fixní poplatky, přihlížet by se mělo k návštěvnosti akce. Maximální pokuta pro tzv. kolektivní správce smluv, kteří autory zastupují, (například Ochranný svaz autorský nebo Dilia) za to, že například nebudou úřady informovat o své činnosti, se sníží z navrhovaných 10 miliónů korun na 500 tisíc korun.