Daně v ČR by také pravděpodobně začaly platit i nadnárodní podniky, které zisky vyprodukované v ČR zdaňují ve svých mateřských zemích, kde je nižší daňové zatížení. Růst hospodářství, který by snížení daní iniciovalo, by také snížil nezaměstnanost a to až na polovinu současného stavu.

Podniky rovněž chtějí, aby vláda v rámci reformy veřejných financí zvýšila objem podpory směřované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky do malých a středních podniků ze současných necelých dvou na deset miliard. Peníze by však neměly sloužit na půjčky, ale pouze na záruky pro komerční úvěry. Banky by tak byly ochotnější podnikatelům půjčovat.

Současných deset programů pro podnikatele je přitom příliš mnoho. Stačil by pouze program pro podporu začínajících podniků. Také instituce, které poskytují podpory, by se měly sloučit. V legislativní oblasti podniky vyžadují především změnu u rejstříkových soudů, kde zápisy trvají neúměrně dlouho. Asociaci je přitom lhostejné, zda bude rejstřík vést soud nebo soukromé subjekty, důležité ale je, aby rejstřík fungoval rychle, uvedl předseda představenstva asociace Břetislav Ošťádal. Zlepšit se musí i vymahatelnost práva a zpřehlednit právní řád.