Lidé, kteří nemovitost vlastní za stejným podmínek jako v předchozím roce, přiznání podávat nemusí. Udělali to už dřív a finanční úřad jim vyměří daň stejnou.

Pokud ale v roce 2004 nějakou nemovitost získali, musí se o vše, co s daní souvisí, postarat sami. "Daň z nemovitosti je poplatník povinen si sám vypočítat uplatnit případné osvobození a vyčíslit jeho výši a daň v částce vypočtené v daňovém přiznání zaplatit," uvádí ministerstvo financí. Pokud pak lidé zjistí, že daň vypočítali špatně, musí podat opravené daňové přiznání.

Lidé, kteří vlastní zemědělský pozemek, který dál pronajímají, například ornou půdu, vinice nebo chmelnice, a dosud daň neplatili, musí nově také podat přiznání. Vzhledem k tomu, že úřad o této povinnosti informoval pozdě, je termín prodloužen až do 31. dubna 2005.

Věc je ale komplikovaná tím, že vlastník platí daň jen v některých případech, například pokud půdu pronajímá zemědělskému družstvu. Pokud pozemky spravuje Pozemkový fond, Správa státních hmotných rezerv nebo Fond národního majetku, platí daň stále tyto instituce.