Největší propad nastal mezi roky 2000 a 2001, kdy se počet malých firem snížil o 65 608. Značný podíl na tomto trendu mají firmy do pěti zaměstnanců, kterých v uvedených letech ubylo více než 70 tisíc. Tyto firmy tvoří přes 70 procent malých a středních podniků.

Podle analytiků se počet menších firem bude snižovat i nadále. Roman Cenek ze společnosti Atlantik FT připomněl, že na zmenšení počtu malých firem mělo vliv přijetí přísnějšího zákona o konkurzu a vyrovnání a také fakt, že banky v posledních letech zpřísnily podmínky poskytování úvěrů těmto podnikům.

Podle ekonoma Pavla Sobíška z HVB Bank mají malé firmy v ČR nejkrušnější život. Kromě špatného přístupu k bankovním úvěrům zmínil také tlak velkých konkurentů a obecný nedostatek kapitálu u malých firem. Zlom podle Sobíška přichází u firem, které dosáhnou 30 až 50 zaměstnanců. Banky jsou již ochotnější takovým společnostem půjčit a podniky s 50 až 100 zaměstnanci jsou podle něj dokonce nejdynamičtěji se rozvíjející skupinou podniků v ČR.

Jedinou šancí je specializace

Po vstupu do Evropské unie se malé podniky budou muset podle Cenka stále více specializovat, pro univerzální firmy již asi nebude na trhu prostor. Přijdou fúze a větší spolupráce malých podniků při výrobě nebo exportu, dodal analytik.

Mezi roky 1998 a 1999 se snížil i počet velkých podniků s více než 250 zaměstnanci, a to o 122 na 2015 firem. V dalších letech se již situace stabilizovala a v roce 2001 jich v ČR působilo 2025. Jediná kategorie, která v posledních letech výrazně roste, jsou soukromí podnikatelé. V roce 2001 jich ČSÚ registroval 1,816.576, což je o téměř 420 tisíc více než v roce 1998.

Neustálý růst počtu soukromých podnikatelů považuje Sobíšek za prospěšný. Svědčí to o tom, že mnoho lidí vidí v podnikání výhodu i přes existující byrokracii a administrativní bariéry. Další růst počtu podnikatelů je podle něj pravděpodobný, zabránit by mu mohl jen necitlivý politický zásah, například drastické zvýšení odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

ČR pomalu dohání Evropskou unii, kde se malé a střední podniky na HDP běžně podílejí více než 60 procenty. Zatímco v EU vytvářejí podniky do 250 zaměstnanců přibližně 50 procent exportu, podle vládní agentury na podporu exportu Czechtrade je tento podíl v Česku jen asi 37 procent.