"Vyloučení Mittal Steel z veřejného výběrového řízení by znamenalo porušení zákonů EU a vážné ohrožení privatizace Vítkovice Steel," uvedla společnost v tiskové zprávě. Upozornila, že pokud by ho stát do výběrového řízení nepustil, podá stížnost k Evropské komisi

Vláda při vyhlášení privatizace oznámila, že se prodeje nemůže účastnit nikdo, kdo se s Vítkovicemi nebo se společností Osinek, prostřednictvím které stát firmu vlastní, soudí. Mittal Osinek žaluje kvůli platbám za suroviny. Firma už v ČR vlastní společnost Ispat Nová huť, bývalou Ostravskou Novou huť.

Ministerstvo financí, které návrh na prodej připravilo se brání tím, že takový účastník výběrového řízení by mohl získat informace, které by pak mohl použít v soudním sporu ve svůj prospěch.