„V posledních letech se spotřeba elektřiny na klimatizace zvýšila,” potvrzuje i mluvčí energetické firmy ČEZ Ladislav Kříž. „Provoz klimatizací zvyšuje spotřebu zhruba o dvě až tři procenta v těch opravdu horkých dnech, v nějakých extrémech může jít až o čtyři procenta. Poněkud specifická možná v tomto směru může být Praha díky kancelářím a obchodům," dodal.

„Zatížení v ČR v letních měsících má v posledních letech vzrůstající tendenci, což je způsobeno především nárůstem počtu klimatizací, eventuálně i dalšími elektrickými zařízeními, jako jsou například filtrace bazénů a podobně,” řekla Novinkám mluvčí ČEPS Eva Tomášková.

„Pokud se podíváme na týdenní průměrná maxima zatížení ve všedních dnech, vidíme, že od zhruba poloviny května je zatížení v letošním létě znatelně vyšší než v létech předchozích zhruba o 150 až 200 MW. Tento rozdíl můžeme připsat nadprůměrně teplému počasí. Svou roli sehrává i příznivý stav ekonomiky s rostoucí kupní silou obyvatel. Nárůst o 150 až 200 MW představuje přibližně výkon jednoho standardního bloku uhelné elektrárny,” dodala.

Zimě se léto nevyrovná

Přestože zatížení v létě stoupá, zdaleka ani nedosahuje zatížení zimních hodnot. Pro srovnání: současná letní maxima se pohybují kolem necelých 9000 MW, letos v únoru zatížení sahalo až k hranici 12 000 MW. „Ačkoliv se zdá rozdíl zatížení 3000 MW mezi zimou a létem jako velmi výrazný, představuje 15 dvousetmegawattových bloků uhelných elektráren, nebo 1,5krát výkon celé elektrárny Temelín, nejedná se z pohledu provozu přenosové soustavy o nic zásadního,” tvrdí Tomášková.

Experti připomínají také zajímavý fakt, že současné tropické teploty neprospívají výkonu solárních elektráren. Účinnost solárních panelů totiž s rostoucí teplotou klesá. Ideálního výkonu dosahují za slunných mrazivých dnů.