"Současný stav v počtu zaměstnanců úřadů práce je neúnosný. Na jednoho pracovníka připadá více než 220 uchazečů o zaměstnání. Nejde nám o to, aby úřad práce jen registroval nezaměstnané a vyplácel jim podporu, ale aby s nimi intenzivně pracoval," zdůvodnil svůj návrh ministr.

Noví úředníci přijdou na 208 miliónů

Aby byli noví lidé přijati, je zapotřebí souhlasu vlády, neboť zvýšení počtu zaměstnanců ÚP si vyžádá i zvýšení nákladů, a tudíž stanovisko ministra financí. Pro letošek odhaduje Škromach náklady spojené s přijetím nových lidí na ÚP na 208 miliónů korun. "Nyní se sice zvýší náklady, ale v příštích letech by to mělo být vykompenzováno snížením nákladů na nezaměstnané," uvedl ministr.

Na dotaz Práva připustil, že samotné personální posílení úřadů práce více než desetiprocentní nezaměstnanost v ČR nevyřeší. "Samozřejmě jen úřady práce ji nevyřeší. Gró je na rozvojových programech, a ty jsou v rukou ministerstev průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj.

 Kdyby ČR chtěla snížit nezaměstnanost na polovinu, muselo by se podle Škromacha vytvořit 250 tisíc nových pracovních míst, "což je problematické". Dodal však, že nezaměstnanost je možné snížit i omezením práce načerno či posílením služeb. To už podle něj v rukou úřadů práce je, ovšem pokud budou mít úředníci šanci se nezaměstnaným opravdu intenzivně věnovat. Podle Škromacha totiž dnes v odděleních zprostředkování, poradenství a rekvalifikace ÚP pracuje 2426 lidí.

"Aby byl každý z nich schopen věnovat se jednomu nezaměstnanému 15 minut, bylo by jich zapotřebí 3208. Pro dvanáctiminutový kontakt, který považujeme za naprosto minimální, by bylo zapotřebí 2695 pracovníků. Takže chceme do těchto oddělení přijmout 269 nových osob," uvedl ministr. Další oddělení ÚP pak hodlá ministr posílit o 181 lidí. Tím objasnil, proč požaduje zrovna 450 nových zaměstnanců.