Podle novely zákona o správních poplatcích zaplatí lidé více za asi 50 správních poplatků, za dalších 40 úkonů, které dosud byly zdarma, platit začnou. Stát si slibuje, že do svého rozpočtu získá 140 miliónů korun, do obecních rozpočtů 100 miliónů.

Některé poplatky ministerstva zdůvodňují inflací, u jiných je jasné, že jdou nahoru jen proto, že stát potřebuje více peněz.

Nově lidé budou platit například za ověření dokumentu vydaného v zahraničí (100 korun), vydání dokladu o bezdlužnosti (300 korun) nebo za ohlášení změny trvalého bydliště (50 korun).

Všechny tyto úkony byly dosud zdarma. Z těch častějších poplatků zaplatí lidé méně jen za vydání řidičského průkazu, místo 100 korun je oprávnění přijde na 50 korun.

Některé úkony se prodraží o polovinu

Asi největší číst lidí zasáhnout poplatky za registraci vozidel. Nejen že se zvýší na 800 korun, ale o stokorunu více, tedy 200 korun, lidé zaplatí za vydání poznávací značky. Na úřadech se tak na začátku ledna tvořily dlouhé fronty. Lidé chtěli stihnout auto zaregistrovat ještě předtím než zákon začne platit.

Rybářský lístek nebo jeho prodloužení na rok už nebude stát 50 korun ale stokorunu. O polovinu, na 10 tisíc korun, se zvedne i poplatek za vydání českého státního občanství.

Nejčastějí poplatek, za vydání občasnké průkazu zůstane sice stejný, ale pokuty za jeho zneužití, mohou dosáhnout až tisicikorun. Norma vychází z toho, že občanku by lidé neměli dávat z ruky a za zneužití může být považováno například i to, když jej lidé dají jako zástavu, například v létě v půjčovně loděk.

Jak vzrostou některé poplatky (v Kč)
úřednický úkon dosud od 17. ledna 2005
registrace vozidla 300 800
vydání poznávací značky 100 200
vydání řidičského průkazu 100 50
zrychlené vydání pasu pro dítě 150 600
žádost o vrácení daně 200 300
vydání občanky po ztrátě 25 100
rybářský lístek na rok 50 100

Elektronická cesta bude levnější

Zákon počítá s tím, že poplatky, které jsou nižší než 2000 korun a lidé je vyřídí elektronicky, se ruší a úkon tak bude zdarma. To sice zákon avizuje, ale mnoho úřadů zatím elektronické žádosti nevyřizuje a lidem nezbyde nic jiného, než na úřad jít.

Ke komunikaci lidé často potřebují elektronický podpis, který ale stojí 700 korun a mezi lidmi není příliš rozšířený.