"Česká republika předložila transparentní, avšak nikoli příliš ambiciózní aktualizovaný konvergenční program pro roky 2004 - 2007," řekl evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia. Podle něj je program dostačující ke snížení schodku veřejných financí pouze ve střednědobém výhledu, dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je ale vážně ohrožena.

I přes výhrady komise makroekonomický program ČR schválila. Vláda i ministerstvo financí se s tím, že Evropská komise s konvergenčním programem ČR souhlasí a považuje ho za dostatečný, chlubí už několik měsíců.

Podle EK je ČR schopná program plnit tak, aby přijala euro v roce 2010. musí však opravdu dodržet snížení rozpočtového deficitu z 5,2 procent hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2004 pod tři procenta v roce 2008. Navíc musí provést plánované škrty v rozpočtu, což, jak komise upozorňuje, bude zvlášť těžké ve volební roce 2006.

Podle zprávy by ČR také měla více zohlednit stárnutí populace a urychlit důchodovou reformu, pokud to neučiní, bude to mít vážný vliv na její finance.