"Ústřední finanční a daňové ředitelství současně vydá pokyn pro finanční úřady, který zajistí, že ti, kdo nepodají daňové přiznání v termínu, za to nebudou penalizováni," řekl mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

Krom toho, že se vlastníci o novém nařízení nedozvěděli včas, je potíž v tom, že změna se týká jen určité části vlastníků, kteří o tom většinou vůbec nemají tušení a s nájemci mají uzavřené smlouvy, v nichž je placení daně upraveno odlišně.

"Nájemce zůstává plátcem daně, pokud jde o pozemky spravované Pozemkovým fondem, Správou státních hmotných rezerv nebo Fondem národního majetku a dále v případech, když jsou pozemky v katastru evidovány zjednodušeným způsobem. Ve všech ostatních případech je poplatníkem daně vlastník pozemku," vysvětlil Zeman.

Platit budou jen vlastníci

S novým způsobem placení této daně seznámilo MF finanční úřady až těsně před koncem roku. Například brněnské finanční ředitelství teprve zjišťuje, kterých obcí se změna týká. Zemědělské podniky zase tvrdí, že v tak krátké době nestihnou přepsat stovky nájemních smluv. Vlastníkům pozemků hrozí, že promeškají termín podání daňového přiznání.

Kromě finančních úřadů očekávají do konce měsíce zvýšený nápor také katastrální úřady. Tam budou lidé chodit pro výpisy z listů vlastnictví, aby zjistili, zda se jich novelizace týká, či ne. Obě instituce proto plánují prodloužení úředních hodin.

Nová úprava zákona vychází z potřeby propojit evidenci nemovitostí v katastru nemovitostí s vymezením poplatníka daně z pozemků. Poplatníkem daně by v zásadě měl být vždy vlastník nemovitosti.

"Jakmile bude zjednodušená evidence pozemků odstraněna, a to zpravidla po ukončení obnovy katastrálního operátu či dokončení pozemkových úprav, stane se poplatníkem daně jejich vlastník," řekl Zeman.

Změna se dotkne stovek tisíc lidí

V celé zemi se podle prvních odhadů nová povinnost může týkat několika stovek tisíc vlastníků. Některých částí území státu se přitom v této fázi změna nebude týkat téměř vůbec, někde k ní dojde až v příštích letech. Nově budou muset platit zejména lidé, kteří půdu pronajímají například zemědělských družstvům.