Stát svůj dluh stále více financuje dluhopisy s delší splatností, naopak podíl krátkodobých pokladničních poukázek opět klesl. Své závazky stát splácel v průměru za 3,69 roku.

"Podíl samotného variabilně úročeného dlouhodobého státního dluhu vzrostl z důvodu opětovného čerpání půjček od Evropské investiční banky na 3,5 procenta," uvedlo ministerstvo financí. Podíl krátkodobých závazků by vláda chtěla dál snížit až na 20 procent.

Státní dluh je spolu s dluhem zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů součástí veřejného dluhu. Ten podle se nyní blíží biliónu korun. [celá zpráva]. Jeho podíl na hrubém domácím produktu (HDP) je 35 procent. Toto číslo není příliš vysoké, pro přijetí eura nesmí překročit 60 procent HDP. Analytici ale upozorňují, že nebezpečné je to, že podíl dluhu na HDP roste vysokým tempem.

Státní dluh ČR roste od roku 1997, zvyšuje se hlavně vydáváním státních dluhopisů na úhradu schodku rozpočtu a ztrát České konsolidační agentury (ČKA).

Takzvaný obchodovatelný státní dluh, tedy státní pokladniční poukázky a dlouhodobé dluhopisy dosáhl na konci roku 2004 výše 571,4 miliardy korun.