Právu to potvrdil předseda správní rady FPV Josef Tauber. Fond bude vyplácet 90 procent hodnoty vkladu včetně úroku, maximálně do výše 25 tisíc euro, tedy po přepočtu zhruba 790 tisíc korun. U cizoměnových vkladů bude vybrán den pro přepočet podle výhodnějšího kursu, a to buď rovněž k 21. únoru, nebo k 21. květnu.

Právní nárok klientů UB na náhradu trvá pět let. Na výplatu klientů banky bude potřeba podle předběžných propočtů 12,44 miliardy korun. Fond má k dispozici 9,5 miliardy korun, zbylé peníze si půjčí na finančním trhu. Na získání úvěru, který bude syndikovaný, vypsal fond podle Taubera výběrové řízení a obdržel nabídky od pěti bank na českém trhu.

Složení konsorcia ještě podle něho není hotové. Úrok z půjčených peněz se bude pohybovat mírně nad sazbou cenných papírů, které vydává stát. Banku, která bude výplaty provádět, fond dosud rovněž vybírá. Podle Taubera by mohlo rozhodnutí padnout již na zasedání fondu tento čtvrtek. Do výběrového řízení se podle něho přihlásilo zhruba deset bank.

O licenci není stále rozhodnuto

Nebude jí Union banka, což jako levnější řešení navrhoval odstoupivší generální ředitel banky Roman Mentlík. Trnka souhlasí s tím, že by mohlo jít o levnější řešení, nicméně je podle něho především potřeba, aby peníze z fondu na vyplácení náhrad byly stoprocentně zajištěny. Místo, čas a způsob výplaty oznámí fond v denním tisku a na pobočkách UB.

Česká národní banka rozhodla o odnětí bankovní licence Union bance minulé úterý. Důvodem je podle ČNB to, že banka při správním řízení nepředložila realistický ozdravný plán, který by znamenal obnovení její platební schopnosti.

Rozhodnutí o odebrání bankovní licence dosud není pravomocné a Union banka může do 15 dnů podat rozklad, o kterém následně rozhodně bankovní rada. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je Union banka nadále bankou.

Podle zákona o bankách musí fond začít s výplatou náhrad do tří měsíců od zahájení správního řízení na odebrání licence. Lhůta se může dvakrát o tři měsíce prodloužit, a to pokud technické nároky na převod účtů klientů do banky, která bude peníze vyplácet, neumožní splnit tříměsíční lhůtu.