Disponibilní zdroje FPV činí 9,5 miliardy korun, zbytek si fond půjčí na finančním trhu. Místopředseda správní rady FPV Karel Bidlo očekává, že 60 procent vkladů fond vyplatí během prvního měsíce, 30 procent druhý měsíc a zbytek později. Právní nárok klientů na náhradu trvá pět let. Výplatou peněz pověří FPV jednu banku, kterou nyní hledá. Místo, čas a způsob výplaty oznámí fond v tisku a na pobočkách UB.

Klienti UB mají nárok na 90 procent svého vkladu, maximálně však 25 000 EUR (zhruba 790 000 Kč). Podle prezidenta České bankovní asociace Pavla Kavánka je tato částka vyšší, než doporučují k výplatě direktivy EU. "Čím je vyšší odškodňovací komfort, tím menší má klient motiv vybírat si finančně zdravou banku," poznamenal.

ČNB rozhodla o odnětí licence Union bance minulé úterý. Důvodem je podle ČNB to, že banka nepředložila realistický ozdravný plán, který by znamenal obnovení její platební schopnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné a UB může do 15 dnů podat rozklad. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je Union banka nadále bankou.

Podle zákona o bankách musí fond zahájit výplaty do tří měsíců od oznámení, že banka není schopna plnit své závazky. Tato lhůta trvá od 21. února.