EU má směrnici, která říká, že na poštovním trhu se už nesmí snižovat stupeň liberalizace, který daná země má. Právě to by se přijetím zákona stalo. "Pokud by byla přijata úprava schválená Sněmovnou, je vysoce pravděpodobné, že by Česká republika čelila sankcím ze strany Evropské komise," řekl Mlynář.

Tzv. direct-maily tvoří poměrně významnou část příjmů České pošty. Senátor ODS Miroslav Škaloud z evropského výboru uvedl, že Česká pošta dosahuje na reklamních zásilkách obratu 800 miliónů korun, část této sumy připadne konkurentům, pokud Sněmovna zákon odmítne. Pro vrácení návrhu Sněmovně byla drtivá většina senátorů.