"Česká republika učinila zatím dostatečné kroky při snižování rozpočtového deficitu na konečná tři procenta HDP v roce 2008, takže se zachovala v souladu s pravidly a není momentálně potřeba jí činit žádná dodatečná doporučení," konstatovala Evropská komise.

Hodnocení je kladné i přesto, že výdaje rozpočtu v příštím roce jsou maximální možné a schodek se započtením ztrát České konsolidační agentury opět přesáhne 100 miliard korun.

Problémy má hlavně Řecko

Kromě Maďarska překračují slíbené schodky i některé země eurozóny, které musí tříprocentní limit kvůli stabilitě měny dodržovat. Kromě Německa a Francie má největší problémy Řecko, jehož deficit letos přesáhne 5,3 procenta HDP. Komisař Joaquín Almunia upozornil také na znepokojivý vývoj v Itálii a v Portugalsku.

V případě Maďarska komise zjistila, že jeho snahy o snížování deficitu nejsou dostatečné a účinné, takže proti němu bude pokračovat procedura pro překročený deficit. Také Maďarsko plánuje stlačit schodek pod tři procenta HDP v roce 2008.

EK v červenci zahájila proceduru pro překročení deficitu proti ČR, Polsku, Slovensku, Kypru, Maltě a Maďarsku, které nesplňovaly požadavek, aby jejich schodky veřejných financí nepřekračovaly v EU hranici tří procent HDP. Sdělila jim tehdy, že musí tento stav napravovat podle individuálních konvergenčních programů. Všechny země kromě Maďarska požadavky plní. Maďarsko musí předložit plán, jak se k plnění programu vrátí.

ČR chce v roce 2005 dosáhnout schodku 4,7 procenta HDP, o rok později až 3,8 procenta HDP.