"S výsledkem prodeje jsme spokojeni. Během osmi let od založení se Aliatel stal vedoucím alternativním operátorem. Sloučení s GTS Czech značí začátek další fáze jeho vývoje," uvedl předseda představenstva Aliatelu Josef Havel.

Transakci nyní musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Havel čeká, že úřad rozhodne na začátku příštího roku. Pak se začnou obě firmy slučovat.

Aliatel založilo v roce 1996 osm rozvodných energetických společností, například Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika nebo Pražská energetika, největším vlastníkem s podílem téměř 40 procent je německá RWE. Aliatel se orientuje se především na firemní klientelu. K šíření signálů používá firma optických vláken na sloupech elektrického napětí.