Právě na 1,3 miliardy ministerstvo vyčíslilo nepřiměřené zisky, ve stejné výši udělí pokutu. "Společnost Slovnaft prodávala při svém dominantním postavení na trhu pohonné hmoty za ceny, při nichž dosahovala nepřiměřený zisk. Prodávající nesmí při prodeji zboží dohodnout nepřiměřenou cenu, která výrazně přesahuje náklady," uvedl ministr financí Ivan Mikloš.

Slovnaft se chce proti udělení pokuty odvolat a spor se státem prý požene až do Bruselu. "Postup státu postrádá právní základ a vyvolává dojem kontroly s dopředu známým výsledkem," uvádí se v prohlášení vedení Slovnaftu.

Ministerstvo financí vyslalo do Slovnaftu kontrolu po tvrdé kritice cen rafinérské společnosti. Opíralo se o zjištění Protimonopolního úřadu, který vyhlásil Slovnaft za dominantní subjekt na trhu. Dopravní firmy vyčítaly Slovnaftu nepoměr mezi vývojem jeho cen s vývojem světových cen ropy. Slovnaft také prodával některé produkty levněji v České republice než na Slovensku, kde konkurenční prostředí není tak silné.

Zisk Slovnaftu za tři čtvrtletí stoupl o 200 procent na 8,3 miliardy slovenských korun. Čistý zisk byl 7,9 miliardy.