"Zemědělci tak dostanou informace, po kterých volají," dodal ministr zemědělství Jaroslav Palas. Podle představ ministerstva zemědělství by s programem měly disponovat zemědělské agentury v okresech. Mezi své členy jej rozšíří profesní svazy a ke stažení by mohl být také na internetu.

Zemědělským podnikům software po zadání vstupních údajů vypočte celkovou sumu dotací, na jaké by měli mít v EU nárok, i objemy jednotlivých druhů podpor. Zemědělci pak mohou modelovat, jak uzpůsobit výrobu, aby příjmy maximalizovali.

Vstup do EU je pro české zemědělce v průměru výhodný a zemědělství si jako celek polepší, vyplývá podle Foltýna z propočtů VÚZE. Podpory do českého zemědělství a venkova by po vstupu do EU podle předběžných výpočtů mohly stoupat z 23,1 miliardy korun v roce 2004 na 26,2 miliardy v roce 2005 a 30,2 miliardy v roce 2006, pokud Česká republika plně využije možnosti dorovnávat domácím zemědělcům přímé platby. Dosud se suma podpor podle MZe pohybovala kolem 15 mld. Kč ročně.