Důvodem zpoždění jsou na české i rakouské straně kromě nedostatku peněz spory s ekology, průtahy ve schvalovacím řízení a problémy s výkupem pozemků. 

"V současné době je rozpracováván návrh na přijetí úvěru od Evropské investiční banky na vybudování úseku Tábor-Boršilec dálnice D 3. Jedná se také o možnosti vzniku mezinárodního projektu, jenž by umožnil, aby se na financování trasy z Tábora do rakouského Unterweitersdorfu podílela Evropská unie," řekl Právu senátor Pavel Eybert (ODS), který je předsedou Sdružení pro výstavbu D 3. 

V seznamu priorit zatím jen železnice

Dálnice D 3 povede z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic, odkud bude pokračovat jako rychlostní komunikace R 3 k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště/Wullovitz. Na tu pak na rakouské straně naváže čtyřproudová silnice S 10, která se u Unterweitersdorfu napojí na dálnici A 7 do Lince. České republice a Rakousku se letos podařilo v EU prosadit, aby do seznamu prioritních projektů, financovaných z dvaceti procent z prostředků Unie, bylo zařazeno železniční spojení Prahy s Lincem. To má být dokončeno v roce 2012.

"Na peníze z EU je šance i pro dálniční spojení. Ovšem jen v případě, že se dálnice D 3 a komunikace R 3 a S 10 stanou společným mezinárodním projektem," zdůraznil Eybert.

Zemský rada Horního Rakouska Franz Hiesel ujišťuje, že projekt rychlostní komunikace S 10, jehož realizace si vyžádá 934 miliónů eur (v přepočtu téměř 29 miliard korun), má plnou podporu rakouské spolkové vlády.

"Po ukončení schvalovacího řízení a výkupu pozemků by mohla stavba této 37,4 kilometru dlouhé komunikace začít v roce 2008. Dokončena až k české hranici bude zřejmě v roce 2013," předpokládá Hiesel.

Využít model PPP

Na české straně vázne schválení územního plánu Benešovska a pražského regionu, což blokuje přípravu staveb na těch úsecích D 3, které mají procházet Posázavím. Naopak Jihočeský kraj ve spolupráci se sdružením urychlil schválení územních plánů Táborska a Českobudějovicka, v nichž je dálnice uvedena jako veřejně prospěšná stavba. 

Na úsek Mezno-Chotoviny byl vybrán dodavatel, vydáno je stavební povolení a chybějí pouze peníze. Úsek kolem Tábora je již hotový a pro trasu mezi Táborem a Bošilcem nabylo platnosti územní rozhodnutí. "Je tedy jen na státu a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby se budování D 3 pohnulo výrazněji kupředu," řekl už dříve Právu hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník (ODS). 

Podle Sdružení pro výstavbu D 3 by problémy s financováním vyřešila účast soukromých investorů. Jde o model PPP (Public Private Partnership), jenž umožňuje realizovat investice prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Konkrétní návrh uplatnění modelu PPP zaslalo sdružení letos v létě ministrovi dopravy Milanu Šimonovskému (KDU-ČSL). Doporučilo, aby soukromý investor, jenž by byl vybrán ve výběrovém řízení, postavil třicetikilometrový úsek D 3 Tábor-Soběslav-Bošilec.

Náklady se odhadují na deset miliard korun a stát by je splatil investorovi do dvaceti let.