Z bankovek bylo nejvíc ke konci loňského roku tisícikorun, a to 144,8 miliónu. Následují dvoutisícikorunové bankovky, stovky a dvoustovky. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.

Z dalších statistik ČNB vyplývá, že loni nechala centrální banka vyrobit 95,7 miliónu mincí. Z toho bylo například 14,7 miliónu padesátikorun nebo 20 miliónů korunových mincí. O rok dříve přitom bylo vyrobeno zhruba pět miliónů padesátikorun, naopak počet nově vyrobených korunových mincí byl 31,5 miliónu kusů.

Nominální hodnota
V oběhu v mil. KčPodíl v %
V oběhu v mil. kusůPodíl v % 
bankovky
5 000 Kč155 464,1
26,2 %
31,1
6,8 % 
2 000 Kč236 508
39,8 %118,3
25,7 % 
1 000 Kč144 807,4
24,4 %144,8
31,4 % 
500 Kč20 985,4
3,5 %429,1 % 
200 Kč12 477,2
2,1 %62,4
13,5 %
100 Kč6 204
1,0 %62
13,5 % 
mince
50 Kč6 260,91,1 %125,2
6,7 %
20 Kč3 927,4
0,7 %196,4
10,6 % 
10 Kč2 245,4
0,4 %224,5
12,1 %
5 Kč1 323,7
0,2 %264,7
14,2 %
2 Kč
9480,2 % 474
25,5 % 
1 Kč
573,50,1 % 573,5
30,9 % 
CELKEM591 726
2 318,9
Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny pamětní mince (ke konci roku 2017 jich bylo v oběhu 2,6 miliónu za zhruba 2,1 miliardy korun)  Zdroj: ČNB