Poslanci předlohu přijali i s doporučením Senátu, aby novela nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předlohu musí ještě podepsat prezident republiky.

Podle verze schválené sněmovnou měla novela nabýt účinnosti už 1. prosince, tedy před dvěma týdny. Senátoři proto navrhli, aby novela nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) s tím souhlasil, upozornil ale zároveň, že bez účinnosti zákona od Nového roku by Česko nedodrželo závazky vůči Evropské unii.

Vláda navrhla novelu hlavně kvůli změnám dvou energetických směrnic Evropské unie z minulého roku. Podle nich musí být liberalizace trhu s energiemi v zemích unie provedena do 1. července 2007. Česká norma předpokládá liberalizaci celého trhu s elektřinou s výjimkou domácností od roku 2006. Ke konci roku 2006 by se pak měl uvolnit trh i pro ně. Trh se zemním plynem bude otevřen od roku 2007. Česko je společně s dalšími 17 státy unie ve skluzu v přijímání příslušné normy a dostalo proto upozornění od Evropské komise.