Předně se jiným poměrem rozdělí celkové náklady domu na teplo na základní a spotřební složku, pokud jsou v jednotlivých bytech instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění.

Až dosud základní složka spotřeby, která se pak rozděluje mezi byty podle poměru podlahových ploch, činila 30 až 50 procent. To znamená, že podle hodnot měřičů se v minulosti rozdělovalo 50 až 70 procent celkových nákladů na teplo v domě.

Nově připadá na základní složku více - 40 až 50 procent. Váha výsledků měřičů bude při rozdělení nákladů tedy často menší. Konkrétní procento, které se uplatní, nadále určuje vlastník domu.

Vyhláška dále omezuje rozdíly v účtovaných nákladech na vytápění na jednotlivých bytů, a to tak, že náklady na vytápění čtverečního metru žádného bytu v domě nesmí být o víc než 40 procent nižší a ani o víc než o 40 vyšší než je průměrný náklad na čtvereční metr v domě.

Jestliže například v domě činí průměrný náklad na vytápění čtverečního metru 150 korun, nikomu nesmí být účtováno méně než 90 korun a více než 210 korun za metr. Má se tím především zamezit časté praxi, že v některých bytech téměř přestali topit a nechali se vyhřívat od sousedů.

 "Úprava je oproti dřívějšku spravedlivější. Zejména limity, ve kterých se náklady jednotlivých bytů mohou pohybovat," soudí specialista na vytápění Karel Bašus.

Jak u teplé vody

K obdobné změně došlo i u rozúčtování nákladů na teplo k přípravě teplé užitkové vody. Na základní složku mohlo v minulosti připadnout 10 až 30 procent nákladů domu, nově 30 procent. V praxi tak bude mít na účty za teplou vodu menší vliv spotřeba jednotlivých domácnosti.

"Na tento krok již existují různé názory. Na sjednocení mělo vliv, že mezi lidmi vznikaly spory, jakou hodnotu v rámci rozmezí vlastně zvolit," zdůvodnil Bašus. Nové je dále to, že vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu za předchozí rok musí lidé dostat do konce dubna (dosud do konce března).

Případné nedoplatky je nutné uhradit do konce července, do této doby se vrací i případné přeplatky. V případě uznaných reklamací se nedoplatky a přeplatky vyrovnávají do konce srpna.

Na reklamaci musí lidé dostat lhůtu minimálně 21 dnů. Pokud je reklamace uznána, vyúčtování je nutné opravit do 30 dnů po uplynutí lhůty pro reklamaci a spotřebitelé musí být o tom neprodleně písemně informováni.