"S ohledem na skutečnost, že v určených úsecích kmitočtového pásma je umožněno provozování tří sítí UMTS, přičemž  pro dva subjekty již byly potřebné telekomunikační licence na sítě UMTS uděleny na základě výběrového řízení, uskutečněného v roce 2001, je možné na základě výsledků připravovaného výběrového řízení udělit pouze jednu telekomunikační licenci ke zřizování a provozování sítě UMTS," vysvětlil ČTÚ.

Licence na UMTS získaly společnosti Eurotel a T-Mobile, dohromady za něj zaplatili 7,4 miliardy korun.

Obě firmy spustí UMTS na začátku roku 2006 a to jen v Praze. Původně ji měli spustiti už dřív, ale kvůli vysokým finančním nákladům na pořízení licence dostaly odklad. Na oplátku za to slíbily licenci splatit o šest let dříve.

Oskar se o licenci zajímal již v roce 2001, ale kvůli vysoké ceně nakonec nabídku nepodal. Firma je údajně v současnosti na prodej a vlastnictví licence by podle ekonomů mohlo zvýšit její atraktivitu pro případného kupce.

Výhodou tzv. sítí třetí generace UMTS proti GSM má být vedle univerzálního celosvětového využití několikanásobně rychlejší přenos dat. UMTS však již nyní konkurují technologie jako CDMA či EDGE, které s nižšími náklady rovněž umožňují rychlejší přenosy dat v mobilních sítích.