"Stagnace počtu nezaměstnaných v listopadu není dobrou zprávou. Znamená totiž obrat v trendu předchozích osmi měsíců, kdy se situace na trhu práce v meziročním srovnání zlepšovala," řekl ekonom HVB Bank Pavel Sobíšek.

Úřady práce v listopadu vyřadily z evidence 54 422 lidí a nově zaregistrovaly 54 336 lidí. Neznamená to však, že všichni vyřazení našli práci. Někteří přestali pobírat sociální dávky třeba jen proto, že s úřadem práce nespolupracují při hledání místa. Například nedocházejí na smluvené schůzky nebo trvale odmítají nabízená místa. Na jedno pracovní místo nyní připadá 10,3 lidí.

Lidé ztrácí práci spíš na Moravě

Nejvíce lidí si našlo práci na Plzeňsku a Mladoboleslavsku. Naopak nejvíce lidí ztratilo práci na Jesenicku a Znojemsku.

Nejnižší nezaměstnanost je stále v Praze a okolí. Nejvíce lidí bez práce je na Mostecku, kde podporu pobírá více než pětina práceschopných lidí (22,3%), a na Karvinsku (19,1%)

Podle Sobíška může zastavení poklesu nezaměstnanosti svědčit o zpomalení ekonomického růstu, ale aby se to potvrdilo, je potřeba několik měsíců počkat.

Podle dřívější metodiky výpočtu, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí přestalo používat v létě, je nezaměstnanost 9,9 procenta.