Výsledky průzkumu, který byl realizován na vzorku aktivních uživatelů internetu s rozhodujícím vlivem na výběr služeb telefonního operátora v domácnosti, odhalily míru sympatií k jednotlivým operátorům pevných telefonních linek.

Z alternativních operátorů získal nejvíce sympatií Tele2 (30%) následován Aliatelem, Contactelem a Tiscali (14%, 13% a 11%). Český Telecom, který je hlavním operátorem 90% respondentů, získal sympatie přibližně čtvrtiny respondentů.

Alternativní operátoři mají velké šance

Z průzkumu dále vyplývá, že mezi stávajícími uživateli pevných telefonních linek je velmi silná skupina potenciálních klientů alternativních operátorů. 22% respondentů by nejraději vyzkoušelo služby některého alternativního operátora nejpozději do půl roku. A v delším časovém horizontu, více než půlročním, je potenciálních klientů již 62%.

Nejvíce respondentů uvažuje při volbě alternativního operátora o využití nabídky služeb od Tele2 (67%). Na dalších místech stojí společnosti Contactel, Aliatel a Tiscali (56%, 51% a 42%).

Více jak třetina respondentů (38%) neuvažuje o přechodu k alternativnímu operátorovi, protože nezná konkrétní nabídku žádného operátora (47%) a nepředpokládá úsporu (71%).